SỞ HỮU XE TẢI NHẬT BẢN UD TRUCKS VỚI ƯU ĐÃI TỪ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG BANK (TP BANK)

Ngân Hàng Tiên Phong Bank (TP Bank) đưa ra Gói Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng Vay Xe UD Trucks vơi mức phí trả trước phù hợp khả năng của khách hàng gồm 3 ưu điểm:

  • Cho vay xe mới cho khách hàng hoặc người thân khách hàng (bố/mẹ đẻ, con đẻ).
  • Cho vay công nợ bên thứ ba/ bên bán xe hoặc bù đắp vốn tự có tiền mua xe cho khách hàng.
  • Phương thức trả nợ gốc và phí linh hoạt hàng tháng.

Tỷ lệ cho vay và thời gian cho vay:

Tiêu chí

Xe Tải

Xe Chuyên Dụng

Tỷ lệ cho vay và thời gian cho vay

Tỷ lệ cho vay

Xe mới: 70%

Xe mới: 65%

Thời gian cho vay

Tối đa 06 năm

Tối đa 05 năm

Gói Lãi Suất Dành cho Khách Hàng Cá Nhân

  • Cố định 6 tháng đầu, vay tối thiểu 36 tháng, lãi suất từ 8.1%/ năm, biên độ các kỳ sau 3.3%/năm.
  • Cố định 12 tháng đầu, vay tối thiểu 48 tháng, lãi suất từ 8.5%/năm, biên độ các kỳ sau 3.5%/ năm.

Gói Lãi Suất Dành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp

  • Cố định 6 tháng đầu, vay tối thiểu 36 tháng, lãi suất từ 8.5%/ năm, biên độ các kỳ sau 3.3%/năm.
  • Cố định 12 tháng đầu, vay tối thiểu 48 tháng, lãi suất từ 9%/năm, biên độ các kỳ sau 3.5%/ năm.

 

  • Chấp nhận giải ngân dựa trên giấy hẹn.
  • Khách hàng vay dưới 65% chỉ cần kê khai thu nhập.
  • Cam kết phê duyệt hồ sơ chỉ trong 8h làm việc.
.