• XE BỒN XĂNG DẦU 23.000 LÍT UD QUESTER 8x4 350 HP
  • GIA DAU TANG SHOCK
  • KHUYEN MAI THANG 02 - CDE 280 CHASSIS
  • KHUYEN MAI THANG 02 - CDE 280 TMB
  • KHUYEN MAI THANG 02 - GWE 420
  • KHUYEN MAI THANG 02 - GWE 330
  • KHUYEN MAI THANG 02 - CWE 330
  • XE THÙNG MUI BẠT 8 TẤN PKE250 E5
  • CDE 280
  • UD Trucks TUYỂN DỤNG ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

ĐỐI TÁC CỦA UD TRUCKS VIỆT NAM
.
Trở lên trên