GIÁ DẦU TĂNG SỐC - UD TRUCKS GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM DẦU TỐI ƯU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

GIÁ DẦU TĂNG SỐC - UD TRUCKS GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM DẦU TỐI ƯU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

UD TRUCKS GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM DẦU TỐI ƯU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI Ngành kinh doanh vận tải đang hứng cơn bão tăng giá dầu sốc nhất trong vòng 7 năm qua tạo thêm gánh nặng gia tăng cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, đặc biệt khi dịch Covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu giảm.

.